Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Oferta agroturystyczna

NOWO¦Æ !!! Spotkania edukacyjno - rekreacyjne.

Stadnina oferuje całkowicie oryginalny produkt, jakim są spotkania edukacyjno - rekreacyjne. Są one adresowane głównie do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli. Prowadzone przez doświadczonych animatorów i pedagogów, polegają na kojarzeniu wypoczynku, zabawy, rekreacji z nabywaniem wiedzy w tematach przedstawionych poniżej:

 • "Chleba naszego daj nam Panie..."  chleb w wyżywieniu, religii i obrzędach ludowych. Nauka pieczenia chleba, degustacja różnych gatunków chleba i placków. Rozpoznawanie roślin używanych do pieczenia chleba.
 • "Dary pól, łąk i lasów na ludowym stole" rozpoznawanie roślin jadalnych i leczniczych, wykonywanie smacznych potraw z roślin łąkowych i leśnych, degustacja ludowych dań sporządzonych z tytułowych roślin.
 • "Gdy zaczynają przemawiać kamienie"  poznanie historii geologicznej okolic, nauka rozpoznawania skał oraz ich użyteczności w gospodarce człowieka. Wycieczka terenowa zaprzęgami konnymi do pobliskich kamieniołomów, w drodze ognisko, pieczenie kiełbasek
 • "Najbliższa ciału koszula"  czyli jak dawniej się odziewano oraz z czego odzież wytwarzano. Poznanie zwierząt i roślin, z których pozyskiwano włókna, poznanie warsztatu tkacza, jego narzędzi, rodzajów materiałów i tkanin. Wycieczka konna, poczęstunek.
 • "Nie od razu Kraków zbudowano" poznanie dawnych technik i narzędzi związanych z budową domów. Zapoznanie się z materiałami, z których dawniej budowano domy, rodzajem zdobień. Próby posługiwania się piłą traczną, toporem ciesielskim, świdrem i cieślicą. Poczęstunek daniem z kociołka przy ognisku.
 • "Bądź kowalem swego losu"  poznanie jednego z najdawniejszych i najważniejszych dla życia wsi zawodów - kowala. Zwiedzanie starej kuźni, poznanie narzędzi i wyrobów kowalskich. Własne próby z miechem i kowadłem. Poczęstunek daniem z kociołka przy ognisku.
 • "Nie święci garnki lepią"  czyli o najstarszym ze znanych zawodów - garncarstwie. Zapoznanie się z kołem garncarskim, sposobami przygotowania gliny, lepieniem figur. Pokaz kolekcji dawnej ceramiki ludowej z Polski i Huculszczyzny, wycieczka zaprzęgami konnymi do Zalasu, dawnej wsi garncarzy podkrakowskich. W trakcie wycieczki ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 • "Za rogatkami miast"  poznanie odrębności kulturowej wsi, jej gwary, wierzeń i obyczajów, budownictwa i zdobnictwa. Pokaz kolekcji dawnych narzędzi rolniczych oraz narzędzi rzemieślników wiejskich. Wycieczka zaprzęgami konnymi do Kleszczowa, zapoznanie się z pięknym, drewnianym budownictwem wiejskim. W przerwie wycieczki - ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 • "Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie..."  poznanie historii, kultury i obyczajów Hucułów, karpackich górali. Zapoznanie się z koniem huculskim i jego walorami użytkowymi. Jazda wierzchem na koniach huculskich, jazda zaprzęgami konnymi. Degustacja ludowych potraw huculskich.
 • "Palmy i wianki ozdobą ludowych stołów"  Poznanie trudnej i pięknej sztuki układania bukietów z suchych kwiatów oraz wykonywania wianków i palm wielkanocnych z suszonych roślin. Zdobienie chat wiejskich elementami roślinnymi, zioła w tradycji wsi. Degustacja potraw z udziałem ziół używanych w kuchni ludowej. Wycieczka zaprzęgiem konnym do arboretum-ogrodu w Brzoskwini.
 • "Botaniczne rozmowy"  poznanie z bliska piękna świata roślin. Nauka rozpoznawania drzew i krzewów o każdej porze roku, rozpoznawanie roślin jadalnych, leczniczych i trujących oraz roślin chronionych w ich naturalnych siedliskach. Zasady sporządzania zielników oraz suszenia ziół i kwiatów. Poczęstunek w plenerze, wycieczka zaprzęgami konnymi.
 • Istnieje wiele innych, nie wyszczególnionych w ofercie tematów, które mogą być przedmiotem interesujących spotkań (wycieczki ornitologiczne - poznawanie ptaków w ich naturalnych siedliskach, chronimy ojczystą przyrodę - poznawanie rodzimych gatunków chronionych roślin i zwierząt, "od ziarenka do bochenka"  -  poznawanie systemów uprawy roślin jadalnych, dawnych narzędzi uprawowych, obrzędów związanych z pokarmem itp.).

 

  Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl