Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Oferta agroturystyczna

Letnie i zimowe obozy konne dla m³odzie¿y.

Stadnina organizuje w okresie letnich i zimowych ferii obozy jeździeckie, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy są zakwaterowani na miejscu, korzystając z noclegów, całodziennego wyżywienia (smaczna, domowa kuchnia), miejsc do zabaw i gier, towarzystwa różnych gatunków zwierząt gospodarskich i przede wszystkim możliwości jazdy konnej w wymiarze minimum 2 godziny dziennie !. Kontakt z końmi trwa w istocie przez cały dzień, ponieważ uczestnicy obozów obserwują konie na pastwiskach, pomagają w ich karmieniu, przygotowywaniu do jazd, rysują je, lepią z gliny, fotografują, piszą na ich temat opowiadania… Istnieje także możliwość uczestniczenia w obozach jeździeckich, bez konieczności mieszkania na terenie Stadniny, a nawet z ograniczonym wyżywieniem. To oferta dla tych, którzy mieszkają w pobliżu, lub których rodzice decydują się na codzienne dowożenie dzieci na zajęcia.

Nowością, w stosunku do ubiegłych lat, jest możliwość przyjazdu na ferie (zarówno letnie, jak i zimowe) rodziców wraz z dziećmi. Nadmieniamy także, że nie stanowi problemu pobyt dzieci na feriach wraz z ulubionymi zwierzętami (psy, koty króliki, morskie świnki itp).

Oferujemy także możliwość uczestniczenia młodzieży w sporządzaniu posiłków, w szczególności złożonych z kuchni pasterskiej, z zastosowaniem otwartego ogniska i kociołków oraz wielu ziół dziko rosnących.

W okresie ferii Stadnina zatrudnia zarówno uprawnionych instruktorów jeździeckich, jak i wychowawców-opiekunów, którzy pomagają zorganizować wolny od zajęć konnych czas. Dzieci i młodzież biorący udział w obozach są ubezpieczeni w zakresie NNW, a wszyscy instruktorzy i opiekunowie posiadają polisy ubezpieczeniowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Okres ferii jest podzielony na 2 – 3 tygodniowe turnusy, jednak istnieje możliwość (w szczególności dla osób potrafiących jeździć konno) wykupienia pobytu wykraczającego poza ustalone turnusy. Sprzyja temu system opłaty za uczestnictwo w obozach, wynoszący stałą w danym sezonie kwotę/1 dzień/1 osobę oraz fakt, że zawsze na terenie Stadniny przebywa co najmniej 2 instruktorów, mogących obsługiwać grupy o różnym zaawansowaniu jeździeckim. Opłata za ferie obejmuje także koszt dodatkowych zajęć i kursów (np. zajęcia plastyczne, garncarstwo, tańce, układanie bukietów), a także wycieczki na pływalnię, do muzeum oraz do jaskiń jurajskich.

Liczba miejsc na obozach konnych jest ograniczona do ok. 30, dlatego też obowiązuje rezerwacja terminu (telefonicznie, korespondencyjnie, lub osobiście) oraz dokonanie przedpłaty na wskazane konto Stadniny.

Andrzej Mikołajewicz, ING Nr  Konta: 93 1050 1445 1000 0090 4852 6389, lub Marian Mikołajewicz KBS Kraków nr konta: 44 8591 0007 0030 0005 7987 0001.

Pobierz: formularz zgłoszenia

    Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl