Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Forum

Porady, opinie, dyskusje - to wszystko znajdziesz na naszym forum

Nasza stadnina

Stadnina koni huculskich powstała w 1993 roku.

Przyjaciele

Wiadomo¶ci

BIEŻĄCE KOMUNIKATY.

14.10.2014
Zazwyczaj wszelkie istotne zmiany w kadrze instruktorów Stadniny, powodowały mocne "tąpnięcia" w liczbie Klientów oraz ich składzie osobowym. Tym razem gruntowna zmiana instruktorów przebiegła bezboleśnie. Można powiedzieć, że jest zupełnie dobrze, a może być niebawem znacznie lepiej. Sprzyjają temu nowe rozwiązania organizacyjne:

-   wykonywany jest nowy "koniowiąz" na 13 stanowisk przy górnej
    ujeżdżalni. Razem z minimum 8 stanowiskami dla koni pod wiatą,
    daje to miejsce dla postoju 21 koni !
-   aktualnie jest przenoszona siodlarnia do pomieszczeń przy górnej
     ujeżdżalni. Pomieści ona ponad 20 siodeł, wraz z osprzętem
     towarzyszącym. Dodatkowo wygospodarowano oddzielne
     pomieszczenie na zużyty, wymagający remontu sprzęt jeździecki.
     Dotychczasowa siodlarnia pomieści prywatny sprzęt jeździecki osób
     przetrzymujących swe konie w pensjonacie oraz szatnię z szafkami
     dla potrzeb instruktorów, a także "szkółki" jeździeckiej.
-   dodatkowo zostaną sporządzone nowe koniowiązy przy dużej
    ujeżdżalni (na łąkach) oraz przy terenie, na którym jest rozgrywany
    cross do "ścieżki huculskiej", lub do konkursów T.R.E.C.
-   ustalono, że dyżury instruktorów zostaną uporządkowane w ten
    sposób, że w soboty będą do dyspozycji Klientów Monika Wiśniewska
    i Sylwia Rusin (terminy jazd proszę uzgadniać z Moniką tel. 507 590
    156), natomiast w niedziele dyżurować będą Agnieszka Cywicka oraz
    Agnieszka Mitera. Zgłoszenia na niedzielne jazdy oraz na jazdy w
    środku tygodnia przyjmuje Agnieszka MITERA (tel. 697 126 755).
-   rozbudowano "szkółkę jeździecką" w ten sposób, że pod opieką
    instruktorki, pani Danuty DYRDYCKIEJ, pozostaje 8 dziewcząt
    zaawansowanych, natomiast kolejne 8 osób (w tym, na szczęście
     jeden chłopak!), jako jeźdźcy początkujący, pozostają pod opieką
     Agnieszki MITERY.
    "Szkółka", zarówno z grupy zaawansowanej, jak i z początkującej
    okazuje się bardzo pomocna dla instruktorów, głównie w zakresie
    przygotowywania koni do pracy.
    Uporządkowano przy tym dokumentację niezbędną dla bezpiecznego
    prowadzenia zajęć ze "szkółką". 
-   opracowano scenariusze pokazów konnych w wykonaniu "szkółki"
     jeździeckiej, które będą służyły do właściwego przygotowania
     jeźdźców i koni do pokazów. Uzgodniono przy tym (głównie z
    instruktorami), że każdym zawodom sportowym organizowanym w
    Stadninie, będą towarzyszyły pokazy konne w wykonaniu "szkółki", a
    w miarę możliwości, także kiermasze ze zdrową żywnością. Ma to na
    celu podniesienie atrakcyjności imprez, a poprzez to, zwiększenie
    liczby widzów.
-   już od 22 października (środa) rozpoczniemy szkolenie instruktorów
    w zakresie prowadzenia zajęć z hipoterapii. Zajęcia będzie prowadziła
    pani Anna PAWELEC, lekarz med. oraz instruktor jeździecki ze
    specjalnością "hipoterapia". Mamy nadzieję, że z biegiem czasu do
    udziału w szkoleniach dołączą zaawansowane dziewczęta ze "szkółki"
    oraz rodzice dzieci wymagających specjalnego starania.
-   w tych dniach nastąpią uzupełniające zakupy sprzętu jeździeckiego,
    niezbędnego dla instruktażu z zakresu hipoterapii, prowadzenia
    bezpiecznych "oprowadzek" konnych małych dzieci oraz prawidłowego
    skompletowania rzędów jeździeckich dla koni użytkowanych w
    Stadninie. Znaczna część środków wydatkowanych na te cele będzie
    pochodziła ze składek członkowskich "szkółki" jeździeckiej.


    

Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl