Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Forum

Porady, opinie, dyskusje - to wszystko znajdziesz na naszym forum

Nasza stadnina

Stadnina koni huculskich powstała w 1993 roku.

Przyjaciele

Wiadomo¶ci

"ŚCIEŻKA HUCULSKA" W NIELEPICACH.

06.05.2010

W dniach 22 - 23 maja b.r. a zatem zgodnie z tradycyjnym terminem, zostaną rozegrane konkursy wchodzące w skład Próby Dzielności oraz eliminacje do Ogólnopolskiego Championatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej. Także tradycyjnie, dla najodważniejszych jeźdźców i najlepszych koni przewidziano start w "Ścieżce huculskiej sportowej", na której i w tym roku nie zabraknie atrakcji.

Próba Dzielności będzie się, jak zwykle składała z oceny koni na płycie oraz z konkursu "Ścieżki huculskiej". Ocena na płycie, wspólna dla Próby Dzielności oraz eliminacji do OCU odbędzie się w sobotę od godz. 11:00 natomiast "Ścieżka huculska" rozpocznie się o godz. 14:00. Przypominamy, że do prezentacji koni w ocenie płytowej oprowadzający konie muszą stosować ogłowie wędzidłowe. Zalecany jest strój galowy, pozbawiony wszelkich emblematów i znaków wskazujących na stajnię, z której pochodzi oceniany koń. Komisja sędziowska ocenia konie nie kontaktując się z sobą i pokazując na wznoszonych tabliczkach oceny za poszczególne elementy (pokrój, typ, stęp, kłus, wygląd ogólny i wrażenie estetyczne). Konkurs "Ścieżki huculskiej" zostanie rozegrany na trasie ok. 1 500 m.b. z 16 przeszkodami w następującej kolejności: 1. bramka - 2. równoważnia - 3. korytarz (ciasny przejazd) - 4. labirynt - 5. kładka nad ziemią - 6. stromy zjazd - 7. stromy podjazd - 8. skok przez stacjonatę - 9. bankiet w dół - 10. bankiet pod górę - 11. slalom - 12. cofanie - 13. kładka przez rów - 14. wiatrołomy - 15. rów z wodą - 16. niski przejazd.

"Ścieżka huculska" wchodząca w skład eliminacji do Ogólnopolskiego Championatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej zostanie rozegrana w niedzielę (23.05) o godz. 14:00 na trasie długości ok. 2 000 m.b. z 20 przeszkodami w następującej kolejności: 1. Labirynt - 2. kładka nad ziemią - 3. stromy zjazd w dół - 4. stromy podjazd - 5. skok przez worynie -  6. przejazd przez dziurę w płocie - 7. bankiet w dół - 8. bankiet w górę - 9. skok przez pień na skłonie - 10. slalom - 11. skok przez wóz - 12. skok posłuszeństwa - 13. cofanie - 14. kładka przez rów - 15. wiatrołomy - 16. potrójny skok przez hyrdy - 17. rów z wodą - 18. ciasny przejazd (korytarz) - 19. równoważnia - 20. bramka. Na odcinku pomiędzy przeszkodami 1 -  3 będzie wyznaczony I odcinek min. 100 m.b. stępa. II odcinek stępa będzie podczas podjazdu pod górę (przeszkoda nr 4). Odcinek z obowiązkowym galopem będzie wyznaczony pomiędzy przeszkodami nr 15 a 16. Końcowe 3 przeszkody (nr 17 - 20) są obowiązkowo pokonywane kłusem. Limit czasu przejazdu poda Gospodarz Ścieżki, p. dr Iwona Wrona na odprawie przed zawodami, uwzględniając stopień trudności oraz warunki pogodowe.

"Ścieżka huculska" sportowa jest rozgrywana poza oficjalnym konkursem. Nie obowiązują w niej limity czasowe. Zostaną natomiast wprowadzone dodatkowe przeszkody w postaci: skoki potrójne, "pierełazy" przez płoty (worynie), skok przez mur, 2 strome zjazdy oraz 2 strome podjazdy - łącznie 26 - 27 przeszkód.

Przypominamy, że szczegółowe regulaminy oraz opisy przeszkód można znaleźć na stronach www.pzhk.pl

Zgłoszenia na zawody w Nielepicach prosimy składać w terminie do 15 maja b.r. na adres: Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie. 30-867 Kraków, ul. Konrada Wallenroda 59/104 lub drogą e-mailową:            
ozhk krakow@wp.pl lub ozhk krakow@poczta.onet.pl

Wpisowe za konie zgłoszone do konkursów w podanym terminie wynosi 50,00 zł. Można je wpłacać na konto: Barbara, Marian Mikołajewicz. KBS O/Zabierzów nr 44 8591 0007 0030 0005 7987 0001. Po wyznaczonym terminie opłata wpisowa wzrasta do wysokości 80,00 zł od konia. Ponadto, opłata za stanowisko dla koni pozostających w Stadninie w Nielepicach wynosi 50,00 zł za 1 dzień za 1 konie i pokrywa całkowite wyżywienie konia (słoma, siano, owies) oraz zadaszenie.

Przypominamy, że wszystkie konie zgłoszone do startu w zawodach muszą posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie, a młodzież nie pełnoletnia startująca w zawodach musi posiadać pisemną zgodę na start obojga rodziców, lub opiekunów prawnych.

Wszelkie dodatkowe zapytania dotyczące zawodów prosimy kierować na adres: Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach Nielepice 196, 32-064 Rudawa. E-mail: stadnina@nielepice.com.pl tel (12) 283 87 26.

 

 

Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl