Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Forum

Porady, opinie, dyskusje - to wszystko znajdziesz na naszym forum

Nasza stadnina

Stadnina koni huculskich powstała w 1993 roku.

Przyjaciele

Wiadomo¶ci

"Ścieżka huculska" w Nielepicach.

31.03.2009

Zgodnie z zapowiedzią, zaraz po spotkaniu, jakie w dniu wczorajszym odbyło się w Iwkowej, w gronie organizatorów Prób Dzielności oraz eliminacji do Ogólnopolskiego Championatu Użytkowego (OCU) Koni Rasy Huculskiej, wspólnie z Komisją Księgi Stadnej, przekazujemy garść uwag istotnych dla osób, które zamierzają startować w nielepickich zawodach:

 • zgłoszenia należy przesyłać drogą korespondencyjną, mailową, lub telefonicznie na adres Stadniny nie później, niż do dnia 20 kwietnia 2009 r.
 • w zgłoszeniu zależy podać imię konia, datę jego urodzenia, maść, skrócony rodowód oraz numer Paszportu. Należy podać, w jakich konkursach oraz pod jakim jeźdźcem koń będzie startował.
 • w odniesieniu do jeźdźców, należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
 • w zawodach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 10 lat, przy czym młodzież w wieku do 18 lat musi przedłożyc organizatorom pisemną zgodę rodziców, lub opiekunów prawnych na start w konkursie.  Powyższa zgoda musi byc dostarczona nie później, niż przed rozpoczęciem zawodów, pod rygorem wykluczenia osób nie spełniających tego wymogu.
 • wszystkie startujące konie muszą posiadać Paszport wraz z aktualnym wpisem lekarza weterynarii o szczepieniach przeciw grypie. Również środki transportu służące do przewożenia koni muszą posiadać stosowne zaświadczenia o dokonanej dezynfekcji i właściwym przygotowaniu.
 • klacze biorące udział w zawodach nie mogą przekroczyć 6 miesiąca żrebności.
 • wszystkie konie startujące w podstawowych konkursach muszą posiadać wpis do Ksiąg Stadnych Koni Rasy Huculskiej, lub odpowiadać wymogom dla dokonania takiego wspisu
 • jeźdźcy powinni posiadać schludny ubiór (pożądany strój galowy na czas prezentacji ekip oraz dekoracji), a z pomocy dopuszcza się palcat o długości do 75 cm. Nie mogą być stosowane ostrogi, ani wędzidła kaleczące konia.

Organizator zawodów zapewnia:

 • zakwaterowanie jeźdźców oraz ich pełne wyżywienie w czasie zawodów
 • pomieszczenia oraz pełne wyżywienie dla koni (siano, owies)
 • ubezpieczenie zawodników w zakresie NNW
 • pełne zabezpieczenie medyczne, weterynaryjne i podkuwnicze na czas trwania zawodów
 • Biuro zawodów, które będzie służyło niezbędnymi informacjami dla ekip, przekazywało komunikaty organizatora, Komisji Sędziowskich oraz przedstawicieli OZHK oraz wydawało Katalogi zawodów i inne niezbędne druki.

W czasie trwania imprezy zostaną rozegrane następujące konkursy: Próba Dzielności dla młodych koni.

 • ocena koni na płycie
 • ścieżka huculska w wersji podstawowej, z 16 przeszkodami, na dystansie do 2 000 m

Eliminacje do Ogólnopolskiego Championatu Użytkowego.

 • ocena koni na płycie
 • ścieżka huculska z 20 przeszkodami na dystansie do 2 000 m
 • próba wytrzymałościowa (rajd) na dystansie ok. 20 km.

Wszelkie szczegóły regulaminowe, które w istocie są powtórzeniem regulaminów z ubiegłych lat, są dostępne na stronie www.pzhk.pl a także będą podane na naszej stronie w terminie nieco późniejszym, Aktualnie prosimy o pilne przesyłanie zgłoszeń wg podanego wzoru z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji miejsc noclegowych oraz wydrukowania Katalogu Zawodów. 

Dla członków nielepickiej "Szkółki jeździeckiej" pilny komunikat: spotykamy się wszyscy, bez wyjątku, w najbliższą sobotę (04 kwietnia).

 

 

Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl