Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Forum

Porady, opinie, dyskusje - to wszystko znajdziesz na naszym forum

Nasza stadnina

Stadnina koni huculskich powstała w 1993 roku.

Przyjaciele

Wiadomo¶ci

Walne Zebranie Członków Związku Hodowców Konia Huculskiego

16.04.2007

W pierwszy, prawdziwie piękny i wiosenny weekend kwietniowy, odbyło sie na terenie PSO w Klikowej Walne Zebranie Członków Związku Hodowców Konia Huculskiego. Najważniejszym postanowieniem, jakie na obradach zapadło, jest uchwała o przekształceniu dotychczasowego Związku w sfederowany z PZHK, Polski Związek Hodowców Koni Huculskich. Zmiana ta ma doprowadzić do umożliwienia finansowania działalności organizacyjnej i hodowlanej Związku oraz podnieść jego prestiż, głównie na arenie międzynarodowej

Przewodniczący Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej poinformował o zmianach, jakie wprowadzono przy ocenie hodowlanej koni tej rasy. Najważniejsze z nowych postanowień, to:

  • wyeliminowanie z hodowli ogierów o umaszczeniu kasztanowatym
  • wyeliminowanie z hodowli ogierów jednomaścistych z odmianami barwnymi
  • zakaz krycia klaczy w wieku poniżej 30 miesięcy
  • zmiany w regulaminach wstępnej oceny hodowlanej klaczy i ogierów, dokonywanej w wieku minimum 30 miesięcy.

Komisja Księgi Stadnej uznała wniosek naszej stadniny w sprawie umożliwienie dokonania opisu i bonitacji ogierów przy okazji zawodów eliminacyjnych za zasadny, i wprowadziła go w życie od zaraz. Umożliwi to hodowcom, przy założeniu że w zawodach weźmie udział nie mniej, niż 5 ogierów, jednoczesną wstępną ocenę wymaganą przy wpisie do Ksiąg Stadnych, jak również zaliczenie próby dzielności, zezwalającej na pokrycie powyżej 3 klaczy rocznie.

Na Walnym Zebraniu zaprezentowano oficjalny Klendarz imprez Związku na 2007 rok. Miło zaznaczyć, że sezon imprez rozpoczynaja zawody eliminacyjne do Championatu Użytkowego w Nielepicach, Udział w naszych zawodach zapowiedziały kolejne ekipy, tym razem z lubelskiego i mazowieckiego.

 

 

Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl