Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Forum

Porady, opinie, dyskusje - to wszystko znajdziesz na naszym forum

Nasza stadnina

Stadnina koni huculskich powstała w 1993 roku.

Przyjaciele

Wiadomo¶ci

Wyniki ścieżki huculskiej

22.05.2006

W dniach 20 i 21 maja b.r. odbyły się zawody eliminacyjne do Ogólnopolskiego Championatu Koni Huculskich. Odbyło się 5 konkursów, z których 2 (ocena koni na płycie oraz "Ścieżka huculska") wchodziły w zakres próby dzielności koni rasy huculskiej. Uzyskano następujące wyniki:

Próba terenowa (rajd na dystansie ok. 20 km)

 • 1 miejsce - "Pralinka" - klacz hodowli SHK Gładyszów, pod Damian Dziamba, właściciel SKH Gładyszów
 • 2 miejsce - "Niko" - wałach hodowli M. Kawula pod Natalia Firek, właściciel SKH Nielepice - Marian Mikołajewicz
 • 3 miejsce - "Gamrat" - ogier hodowli Janusz Szot, pod Monika Maleszka, właściciel Hajnalka Szentgyiorgi (SKH Nielepice)

Skoki przez przeskody (wysokość przeszkód 70 cm)

 • 1 miejsce "Otto" - ogier hodowli ZZD Odrzechowa, pod Tomasz Kowalski, właściciel Wacław Kurowski
 • 2 miejsce "Pralinka" - klacz hodowli SKH Gładyszów, pod Damian Dziamba
 • 3 miejsce "Nadia" - klacz hodowli W. Smoleński, pod Małgorzata Ostachowicz, właściciel SKH Nielepice - Marian Mikołajewicz

Ścieżka huculska sportowa (dystans ok. 2 000 m. 22 przeszkody terenowe)

 • 1 miejsce "Pralinka" - klacz hodowli SKH Gładyszów pod Damian Dziamba
 • 2 miejsce "Wikt" - ogier hodowli St. Myśliński, pod Beata Holewa, właściciel Wacław Turek
 • 3 miejsce "Walor" - wałach hodowli St, Myśliński, pod Dorota Piorun, właściciel Andrzej Mikołajewicz (SKH Nielepice)

Ocena koni na płycie (ocena budowy, pielęgnacji konia oraz chodów)

 • klacze

  • 1 miejsce "Wega" - klacz hodowli J. Szajna, prezentował W. Zagulski, właściciel Krzysztof Chomicz 42,33 pkt
  • 2 miejsce "O-Aronia" - klacz hodowli ZZD Brzezie, prezntowała Ewa Kolbusz, właściciel ZZD Brzezie 42,00 pkt
  • 3 miejsce "Wiwerna" - klacz hodowli ZZD Brzezie, prezentował W. Filipowski, właściciel ZZD Brzezie 41,33 pkt
 • ogiery

  • 1 miejsce "Puszkar" - ogier hodowli ZZD Odrzechowa, prezentował J. Babiś, właściciel J.Babiś 44,00 pkt
  • 2 miejsce "Wikt" - ogier hodowli St, Myśliński, prezentowała Beata Holewa, właściciel Wacław Turek 40,00 pkt
  • 3 miejsce "Płochacz" ogier hodowli J. Szot, prezentował Kamil Sobkowicz, właściciel Ewa Mikołajewicz (SKH NIelepice) 39,33 pkt
 • wałachy

  • 1 miejsce "Limban" wałach hodowli K. Michalska, prezentowała Teresa Albin, właściciel Marian Mikołajewicz (SKH Nielepice) 39,66 pkt
  • 2 miejsce "Agar" wałach hodowli SKH Gładyszów, prezentowała Agnieszka Szymczyk, właściciel SKH Gładyszów 38,66 pkt
  • 3 miejsce "Likier" wałchach hodowli SKH Nielepice, prezentowała oraz właściciel Nikoletta Woźniczka

Ścieżka sportowa eliminacyjna (dystans ok 1 800 m 16 przeszkód)

 • 1 miejsce "Likier" wałach howowli SKH Nielepice, pod Nikoletta Woźniczka
 • 2 miejsce "Wega" klacz hodowli J. Szajna, pod Magdalena Szot, właściciel Krzysztof Chomicz
 • 3 miejsce "Agar" wałach hodowli SKH Gładyszów, pod Agnieszka Szymczyk właściciel SKH Gładyszów

Nagrodę specjalną dla najbardziej szykownego jeźdźca przyznano Agnieszce SZYMCZYK z SKH Gładyszów

Nagrodę dla najmłodszego zawodnika przyznano 12-letniej Żanecie LISZKA z SKH Nielepice.

W wyniku zawodów, próbę dzielności dla koni rasy huculskiej zaliczyły:

 • klacze

  • "Wega" - 114,33 pkt
  • "Nadia" - 107,83 pkt
  • "O-Aronia" - 92,75 pkt
 • ogiery

  • "Gamrat" - 99,66 pkt
  • "Satelita" - 96,00 pkt
 • wałachy

  • "Likier" - 111,08 pkt
  • "Agar" - 110,16 pkt

Zawody sędziowali:

 • Teresa PRACUCH (Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie,
 • Andrzej GORAUS (Państwowe Stado Ogierów w Klikowej),
 • Maciej JACKOWSKI (Katedra Hodowli Koni Akademii Rolniczej w Krakowie)

Gorące podziękowania za udzielenie pomocy w zorganizowaniu zawodów przekazujemy:

 • Pani Halinie KURTYKA - wójt gminy Zabierzów
 • Pani Beacie GRACZ-SAMBOR - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zabierzowie
 • Pani Teresie PRACUCH - Okęgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Panu dr Maciejowi JACKOWSKIEMU - Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Panu Januszowi SZOTOWI - prezesowi Związku Hodowców Koni Huculskich
 • Pani Małgorzacie OSTACHOWICZ
Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl