Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Strona głownaKontakt

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Forum

Porady, opinie, dyskusje - to wszystko znajdziesz na naszym forum

Nasza stadnina

Stadnina koni huculskich powstała w 1993 roku.

Przyjaciele

Wiadomo¶ci

"Wakacje w siodle" w Nielepicach.

29.05.2015
Jak co roku, Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach zorganizuje "wakacje w siodle" dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji "obozowiczów" oddamy 22 konie, ok. 30 miejsc noclegowych, co najmniej 2 instruktorów jeździeckich
oraz bogaty program pobytu.

Oprócz podstawowego wymiaru jazdy konnej (minimum 2 godziny dziennie), oferujemy wiele towarzyszących zajęć z końmi (sprowadzanie z pastwisk, przygotowywanie do jazd, pogadanki zootechniczne i weterynaryjne, sesje fotograficzne) oraz cotygodniowe zabawy, lub zawody konne, w tym także pokazy konne dla rodziców oraz gości Stadniny.

Nowością w tym roku będą całodzienne zabawy o określonej tematyce (np. "dzień huculski", "dzień indiański", "dzień farmerski" itp), w czasie których poznamy zarówno różne sposoby użytkowania koni, wiele odmiennych kultur oraz ... także oryginalne dania!
Także w roku bieżącym zwiększymy liczbę animacji przybliżających dawną kulturę ludową (garncarstwo, wikliniarstwo, tkactwo) oraz metody hodowli zwierząt. 

Nie zabraknie także zabaw i wycieczek, które cieszyły się dotychczas tak dużym uznaniem młodzieży (wyjazdy na basen kąpielowy, całodzienny rajd konny z biwakiem, wycieczka do skansenu w Wygiełzowie, lub na Zamek w Pieskowej Skale itp.).

Ponieważ powyższe atrakcje będą powtarzane (z pewnymi modyfikacjami programowymi) w blokach tygodniowych, sugerujemy, by czas pobytu dzieci na "wczasach w siodle" był nie krótszy, niż 7 dni i w miarę możliwości rozpoczynał się w poniedziałki, a kończył w niedziele. Pozwoli to na uczestniczenie dzieci we wszystkich, proponowanych atrakcjach. Podtrzymujemy przy tym prawo Rodziców do wykupienia dowolnej liczby dni pobytu dziecka na obozie, w dowolnym terminie.

Pragniemy, by każdy, tygodniowy "turnus" kończył się popisem konnym, adresowanym do Rodziców, a z końcem każdego miesiąca, także pokazem konnym dla mieszkańców wsi Nielepice.

Nadmieniamy, że jak co roku, w czasie obozów jeździeckich będziemy dokonywali naboru najbardziej utalentowanej jeździecko młodzieży do "szkółki jeździeckiej" działającej przy Stadninie.

Informujemy rodziców i opiekunów dzieci, że w roku bieżącym zostaną wprowadzone pewne ograniczenia w zakresie posługiwania się przez dzieci telefonami komórkowymi. W czasie jazd konnych, zajęć dodatkowych z końmi oraz zabaw i animacji, rozmowy telefoniczne zostaną całkowicie zabronione!

Ceny za "wczasy w siodle" pozostają nie zmienione, w stosunku do roku ubiegłego, z wyłączeniem 1 - 3 dniowych pobytów i wyniosą:
-   pełny pobyt  (nocleg, 4 posiłki dziennie, jazda konna, zajęcia
    dodatkowe oraz udział w wycieczkach i animacjach, opieka
    wychowawcza całodobowa, polisa ubezpieczenia w zakresie NNW)
    135 zł dziennie.
-   "półkolonie"  - program jak wyżej, bez noclegu  cena: 105 zł dziennie
-   pobyt 1 - 3 dni z pełnym programem   cena: 140 zł dziennie.

Istnieje także możliwość przyjazdu na wczasy rodziców wraz z dzieckiem, przy czym dzieci realizują program przedłożony powyżej, w cenie, jak podano, natomiast rodzice płaca za nocleg 35 zł za dobę, za pełne wyżywienie (także 4 posiłki dziennie) 60 zł, natomiast za jazdę konną 35 zł za 1 godzinę.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o pobranie z naszego serwisu www.nielepice.com.pl (zakładka "obozy konne") "formularza zgłoszenia" oraz nadesłanie go po wypełnieniu.
Dla tych rodziców, którzy zdecydują się na dokonanie przedpłaty (20 % prognozowanej odpłatności za obóz), podajemy nr konta, na które należy dokonać wpłaty:  KBS Kraków nr 44 8591 0007 0030 0005 7987 0001.

Stadnina Koni Huculskich, Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. (0-12) 283 87 26, stadnina@nielepice.com.pl